Tento web používá soubory cookie
Používáme soubory cookie, abychom zajistili, že vám na našich webových stránkách poskytneme ten nejlepší zážitek. Pokud budete pokračovat v používání stránky, budeme předpokládat, že jste spokojeni s přijímáním všech souborů cookie na této stránce.

Azurit na barevné prádlo 25 dávek 1 l

Katalogový kód: BDX24

skladem (14)
81,20 Kč

3,47 EUR

67,12 Kč bez DPH
Čárový kód: 8595025835956

Výrobce/distributor:Tomil
Celá nabídka od výrobce

Azurit speciální prací prostředek na barevné prádlo s příjemnou svěží vůní pro dokonalou péči o vaše oblečení.

Charakteristika Azurit prací gel na barevné prádlo:
Díky jedinečnému složení chrání barvy,
pečuje o tkaniny,
pomáhá prádlu zachovat původní tvar a zabraňuje tvorbě žmolků,
balení 25 praní,
bez mikroplastů,
je vhodný ke každodennímu použití.

Obsah nebezpečných látek
Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. 5-<15 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % mýdlo. Obsahuje enzymy, parfém (limonene, alpha-isomethyl ionone), benzisothiazolinone

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016