Tento web používá soubory cookie
Používáme soubory cookie, abychom zajistili, že vám na našich webových stránkách poskytneme ten nejlepší zážitek. Pokud budete pokračovat v používání stránky, budeme předpokládat, že jste spokojeni s přijímáním všech souborů cookie na této stránce.

Agro Trávy v záhonu selektivní herbicid 50 ml

Katalogový kód: AZK36

není skladem
106,10 Kč

4,52 EUR

87,73 Kč bez DPH
Čárový kód: 8594028315359

Výrobce/distributor:AGRO CS a.s.
Celá nabídka od výrobce

Selektivní přípravek k hubení jednoděložných (trávovitých) plevelů - pýr plazivý, ježatka kuří noha aj.

Působí systémově. Účinek se projevuje za 7 – 14 dní.

Aplikace postřikem v době aktivního růstu trav (duben – červenec).

Cílové rostliny: rajčata, brambory, hrách aj.

50 ml přípravku stačí na plochu až 500 m2.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby.

CHRÁNIT PŘED VLHKEM, MRAZEM, OHNĚM, VYSOKOU TEPLOTOU A PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM!


Výstražné symboly nebezpečnosti:
Hořlavé plyny, pevné látky, kapaliny Látky a směsi korozivní pro kovy, žíravost pro kůži, vážné poškození očí Akutní toxicita, kategorie 4 Senzibilizace dýchacích cest, kat. 1, mutagenita v zárodečných buňkách, kat. 1A, 1B, 2, karcinogenita, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro reprodukci, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro specifické  cílové orgány, kat. 1, 2, nebezpečnost při vdechnutí, kat.  1 Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně, kat. 1, chronicky, kat. 1, 2.

+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016