Tento web používá soubory cookie
Používáme soubory cookie, abychom zajistili, že vám na našich webových stránkách poskytneme ten nejlepší zážitek. Pokud budete pokračovat v používání stránky, budeme předpokládat, že jste spokojeni s přijímáním všech souborů cookie na této stránce.

Colorlak Ředidlo C6000 700 ml

Katalogový kód: ACG63

skladem (26)
85,00 Kč

3,61 EUR

70,25 Kč bez DPH
Čárový kód: 8590198780393

Výrobce/distributor:COLORLAK, a.s.
Celá nabídka od výrobce

Použití - ředění nitrocelulózových nátěrových hmot, dodáváno v několika variantách podle spec. použití.


Výstražné symboly nebezpečnosti:
Hořlavé plyny, pevné látky, kapaliny Látky a směsi korozivní pro kovy, žíravost pro kůži, vážné poškození očí Senzibilizace dýchacích cest, kat. 1, mutagenita v zárodečných buňkách, kat. 1A, 1B, 2, karcinogenita, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro reprodukci, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro specifické  cílové orgány, kat. 1, 2, nebezpečnost při vdechnutí, kat.  1

+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016