Ceresit CE40 flexibilní spárovací hmota aquastic bílá 5 kg

Katalogový kód: AWV45

skladem (1)
313,20 Kč

12,89 EUR

258,82 Kč bez DPH
Čárový kód: 5900089140022

Výrobce/distributor:Henkel
Celá nabídka od výrobce

Vlastnosti: Flexibilní, Voděodolné, Odolnost proti oděru
šířka spáry: 2 mm - 8 mm
Pochůzné po cca: 6 h

Informace o nebezpečnosti (věty H)
(H318) Způsobuje vážné poškození očí.
(H318) Způsobuje vážné poškození očí.
(H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)
(P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
(P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku.


Výstražné symboly nebezpečnosti:
Látky a směsi korozivní pro kovy, žíravost pro kůži, vážné poškození očí Akutní toxicita, kategorie 4

+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016