Tento web používá soubory cookie
Používáme soubory cookie, abychom zajistili, že vám na našich webových stránkách poskytneme ten nejlepší zážitek. Pokud budete pokračovat v používání stránky, budeme předpokládat, že jste spokojeni s přijímáním všech souborů cookie na této stránce.

Sinepox S2321 Epoxidový email na vany set 1,4 kg

Katalogový kód: ACY03

skladem (3)
585,00 Kč

24,88 EUR

483,49 Kč bez DPH
Čárový kód: 8594024090281, 8594162723874

Výrobce/distributor:STACHEMA CZ s.r.o.
Celá nabídka od výrobce

Pro zhotovení vrchních lesklých nátěrů ocelových a jiných kovových povrchů van. Nátěrová hmota splňuje atest pro styk s pitnou vodou. Nátěrová hmota je odolná proti vlivům istících prostředků, má vynikající chemickou a mechanickou odolnost, výbornou přilnavost a otěruvzdornost, velmi dobrou kryvost nátěru


Výstražné symboly nebezpečnosti:
Hořlavé plyny, pevné látky, kapaliny Látky a směsi korozivní pro kovy, žíravost pro kůži, vážné poškození očí Akutní toxicita, kategorie 4 Senzibilizace dýchacích cest, kat. 1, mutagenita v zárodečných buňkách, kat. 1A, 1B, 2, karcinogenita, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro reprodukci, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro specifické  cílové orgány, kat. 1, 2, nebezpečnost při vdechnutí, kat.  1 Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně, kat. 1, chronicky, kat. 1, 2.

+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016