Drostra.czPro domácnostHubící přípravky hmyzu-škůdců

Biolit náplň do elektrického odpařovač proti komárům na 45 nocí 27 ml

Katalogový kód: AGC68

skladem (26)
133,50 Kč

5,5 EUR

110,37 Kč bez DPH
Čárový kód: 5000204919813

Výrobce/distributor:SC JOHNSON s.r.o.
Celá nabídka od výrobce

Biolit tekutá náplň do elektrického odpařovače 45 nocí

Náhradní tekutá náplň je určena pro elektrický odpařovač Biolit.
Insekticid chrání proti komárům včetně tygřích i při mírně otevřených oknech a rozsvícených světlech.
Nepřetržitá ochrana až 45 nocí (1 noc = až 10 hodin).


Výstražné symboly nebezpečnosti:
Senzibilizace dýchacích cest, kat. 1, mutagenita v zárodečných buňkách, kat. 1A, 1B, 2, karcinogenita, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro reprodukci, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro specifické  cílové orgány, kat. 1, 2, nebezpečnost při vdechnutí, kat.  1 Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně, kat. 1, chronicky, kat. 1, 2.

+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016