Carlson čistič rětězů 400ml

Katalogový kód: ANN84

skladem (3)
99,20 Kč

4,02 EUR

81,98 Kč bez DPH
Čárový kód: 8591522363022

Výrobce/distributor:Carlson Oil s.r.o.
Celá nabídka od výrobce

Vysoce účinný přípravek na čištění a odmaštění řetězů kol na bázi organických rozpouštědel. Odstraňuje mastnotu, olej, maziva a jiné nečistoty z řetězu. odmaštění řetězů kol na bázi organických rozpouštědel odstraňuje mastnou špínu a staré oleje zajišťuje lepší ulpívání maziva
Třídy nebezpečnosti:


Výstražné symboly nebezpečnosti:
Hořlavé plyny, pevné látky, kapaliny Akutní toxicita, kategorie 4 Senzibilizace dýchacích cest, kat. 1, mutagenita v zárodečných buňkách, kat. 1A, 1B, 2, karcinogenita, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro reprodukci, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro specifické  cílové orgány, kat. 1, 2, nebezpečnost při vdechnutí, kat.  1 Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně, kat. 1, chronicky, kat. 1, 2.

+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016