Tento web používá soubory cookie
Používáme soubory cookie, abychom zajistili, že vám na našich webových stránkách poskytneme ten nejlepší zážitek. Pokud budete pokračovat v používání stránky, budeme předpokládat, že jste spokojeni s přijímáním všech souborů cookie na této stránce.

MC Elixier antibakteriální sprej 150 ml

Katalogový kód: AWA15

skladem (17)
62,80 Kč

2,69 EUR

51,92 Kč bez DPH
Čárový kód: 3035158712038

Výrobce/distributor:.
Celá nabídka od výrobce

obsahuje 70% alkoholu

*antiseptický dezinfekční prostředek *dezinfekční sprej * antibakteriální *antivirový - antimykotikum.

Oblasti použití a funkce: používejte kdykoli a kdekoli: mobil, ruce, auto, kancelář, kabelka, piknik, při výměně plen, cestování, sport atd. Zanechá vaše ruce svěží. Používejte tak často, jak je potřeba.

Použití: před použití dobře protřepejte. Sprej držte ve svislé poloze. Nastříkejte na ruce ze vzdálenosti 15 cm. Bezpečnostní pokyny: Chraňte před ohněm, plameny a dětmi. Nepoužívejte na oči, uši, ústa, genitálie, popraskanou/ podrážděnou kůži nebo na velké plochy těla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. V případě podráždění přestaňte používat. Pokud podráždění přetrvává nebo je produkt spolknut, vyhledejte lékaře. Pouze pro vnější použití. VAROVÁNÍ: Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. NEBEZPEČÍ. Extrémně hořlavý plyn. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Zahřívání může způsobit výbuch. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Skladujte na dobře větraném místě. Složení: viz Ingredients na obale. Datum minimální


Výstražné symboly nebezpečnosti:
Hořlavé plyny, pevné látky, kapaliny

+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016