Drostra.czPro domácnostOsvěžovače vzduchu

Air Menline deo Picture Limber Twist osvěžovač 8 g

Katalogový kód: RZ81

skladem (17)
44,9 Kč

1,81 EUR

37,11 Kč bez DPH
Čárový kód: 8595025824974

Výrobce/distributor:Tomil
Celá nabídka od výrobce

Deo Picture non stop elegant je osvěžovač vzduchu s trvale elegantním vzhledem gelové náplně, který provoní prostor Vaší toalety 4-6 týdnů v závislosti na velikosti místnosti, její teploty, odvětrávání apod.

Návod k použití: postupujte dle uvedených obrázků.

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezonárodními předpisy.

Obsahuje: limonene, citral. Může vyvolat alergickou reakci.

Air Menline Deo Picture Non Stop Elegant Limber Twist gelový osvěžovač vzduchu 8 g
+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016