Aluxal Titanum vypalovací žáruvzdorná stříbřenka 1 kg

Katalogový kód: YH30

skladem (5)
418.30 Kč

16.95 EUR

345.73 Kč bez DPH
Čárový kód: 8594024091141

Výrobce/distributor:STACHEMA CZ s.r.o.
Celá nabídka od výrobce

Popis:
Vypalovací barva na bázi disperze hliníkové pasty v roztoku hliníkové pryskyřice a éteru celulózy v organických
rozpouštědlech.

Použití:
Pro nátěry kovových povrchů vystavěným nepřímému ohřevu na teploty do 550 °C – plechové komíny, výfuky
automobilů apod. Možno použít i o nevytvrzeném stavu jako dočasnou antikorozní ochranu (dočasný nátěr na
přepravu).Výstražné symboly nebezpečnosti:
Látky a směsi korozivní pro kovy, žíravost pro kůži, vážné poškození očí Akutní toxicita, kategorie 4 Senzibilizace dýchacích cest, kat. 1, mutagenita v zárodečných buňkách, kat. 1A, 1B, 2, karcinogenita, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro reprodukci, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro specifické  cílové orgány, kat. 1, 2, nebezpečnost při vdechnutí, kat.  1 Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně, kat. 1, chronicky, kat. 1, 2.

+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016