Bisil 0464 modrý 0.7 kg

Katalogový kód: BW07

není skladem
261.00 Kč

10.9 EUR

215.67 Kč bez DPH
Čárový kód: 8590518347077

Výrobce/distributor:BIOPOL PAINTS spol. s r.o.
Celá nabídka od výrobce

POUŽITÍ:
Barva určená pro konečnou úpravu povrchů ocelových, litinových předmětů a konstrukcí vystavených agresivním vlivům povětrnosti, trvalé vlhkosti a dlouhodobé expozici pod vodou. Lze použít pro vodotěsné nátěry stěn vodních nádrží a silážních jímek. Na základě zdravotní nezávadnosti vytvrzeného filmu barvy je užívána k ochranným povlakům plaveckých bazénů a koupališť, v potravinářských provozech s častým mytím a stálou vlhkostí. Je vhodná na povrchovou ůpravu eternitových střech, dřevěných prvků. Na beton se používá k ochraně proti pronikání vody a vlhkosti. Odolává bežným koncetracím anorganických kyselin, zásad i některým ropným produktům vyšších frakcí ( od LTO výše).

PŘÍKLAD PRACOVNÍHO POSTUPU:
1.) Barva se nanáší minimálně ve dvou vrstvách. Optimální tloušťka vrstev samotného vytvrzeného Bisilu je v rámci běžných podmínek 80-120 um (3 vrstvy). 2.) Pro dlouhodobou expozici pod vodou se počet vrstev zvyšuje na 5 (250 um). 3.) Aplikace je možná štětcem, válečkem, máčením nebo stříkáním. První vrstvu je vždy lépe natřít štětcem. Další vrstvy je naopak pohodlnější stříkat. Při nanášení doporučujeme dodržet za běžných podmínek mezi jednotlivými vrstvami přestávku alespoň 4 hodiny. Dobré vytvrzení předchozích vrstev je důležité. při vytváření ochranných povlaků na kovech, je nezbytné před aplikací barvy, aby byl podklad opatřen dostatečnou vrstvou vhodné základní antikorozní barvy ( BILAK Zn Prim, GLASFIX Zn, S 2102 S 2000, Unipur základ.... )

PŘÍKLAD PODKLADU:¨
Pro přípravu podkladu i nanášení NS doporučujeme zachovávat zásady technických norem ČSN EN ISO12944 1-8 a doprovodných předpisů ČSN ISO 8501 1-2. Pro přímé nanášení BISILu na silikátové materiály a dřevo připimínáme náležitosti : očištění, biocidní ochrana, suchý podklad, penetrace (inert. podklady Laksil naředěný 25% S 6005, dřevo - Bilep F). Orientační celková spořeba tekuté barvy na hladký podklad pro expozici pod vodou je 0,70 kg/m2. Možnost dlouhodobého ponoru vytvrzené vrstvy BISILu pod vodu za norm. podmínek ( 20st.C, relat.vlh. ..65% )... je 10 dní.


Výstražné symboly nebezpečnosti:
Hořlavé plyny, pevné látky, kapaliny Akutní toxicita, kategorie 4 Senzibilizace dýchacích cest, kat. 1, mutagenita v zárodečných buňkách, kat. 1A, 1B, 2, karcinogenita, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro reprodukci, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro specifické  cílové orgány, kat. 1, 2, nebezpečnost při vdechnutí, kat.  1

Související zboží

Spokar Štětec kulatý 81101 velikost 12

plastové držadlo, směs štětiny a žíně
skladem (4)
34.30 Kč 1.43 EUR
Do košíku

Spokar Štětec kulatý 81101 velikost 22

skladem (3)
105.60 Kč 4.41 EUR
Do košíku

Spokar Štětec kulatý 81101 velikost 25

skladem (1)
189.20 Kč 7.91 EUR
Do košíku
+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016